Nahajate se tukaj

Program dela

 

Finančni načrt GZ Kočevje za leto 2018 :

Materialna podlaga za delo za 14 PGD so sredstva proračuna občine Kočevje  za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ki v letu 2018 znašajo:

190.032,88 EUR, kar 4,5 % več kot je bilo planirano za leto 2017 in je rezultat sprejetega dolgoročnega programa razvoja gasilstva v občini Kočevje,

119.232 EUR se bo porabilo za delovanje in pripravljenost PGD za izvajanje tekočih nalog obvezne javne gasilske službe v lokalni skupnosti,
170.800 EUR je namenjeno za investicije in opremo.

 

                                                                          

 

 

 1. STALNE NALOGE
  • Aktivnosti za izvajanje javne gasilske služne (redno vzdrževanje gasilskih vozil in  tehnike, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, temeljna in dopolnilna usposabljanja gasilcev, preverjanje sistema alarmiranja in realizacija načrtovanih investicij).
  • Analiza evidenc članstva, tehnike, opreme in sredstev PGD in GZ. Na podlagi izdelanih kriterijev se bo izvajalo večja popravila in vzdrževanje gasilskih vozil, nabavo agregatov, IDA, razsvetljave, sredstev zvez (radijske postaje),  pozivnikov in  ostalo orodje ter oprema za gašenje požarov in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah za PGD in GZ.
  • Dokončanje operativno taktičnih načrtov v nekaj PGD, posodobitev operativno taktičnega načrta GZ in posodobitev načrtov zaščite in reševanja občin.
  • Izvajanje razvojnega programa GZ Kočevje, priprava vsakoletnih javnih razpisov in izvedba ostalih nabav gasilske opreme po predlogu in odobritvi poveljstva in upravnega odbora GZ Kočevje.
  • Izdelava kriterijev za enakomerno opremljanje PGD z opremo in sredstvi po kategorizaciji in izdelava kriterijev za ocenjevanje oz. stimulacijo operativnih enot PGD.
  • Stalno ažuriranje podatkov v računalniški aplikaciji VULKAN (člani in oprema). PGD naj tej aktivnosti namenijo več pozornosti, pregledajo oz. uredijo naj se evidence za nazaj in sprotno vnašajo vse spremembe glede članstva in opreme.
  • Aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Izvedba operativnih taktičnih vaj (izdelava elaboratov vaj, analize vaje) na nivoju PGD, izvedba meddruštvenih - sektorskih vaj, vaj na nivoju GZ. PGD naj celo leto izvajajo operativne vaje na manjše objekte znotraj svojih požarnih območij.

 

 

Datum

Naziv vaje

Sodelovali

 

 

 

Vse leto

Operativno taktične vaje na objekte, v objekte, v naravnem okolju

Vsa PGD v GZ Kočevje

september

Gasilska taktična vaja Melamin ali drug zahteven industrijski objekt

 

GZ Kočevje, PGD Kočevje, PGD Mahovnik, PGD Stara cerkev, PGD Šalka vas, PGD LIK

september

Gasilska taktična vaja tehnično reševanje v prometni nesreči

PGD Kočevje, ZD Kočevje

oktober

Meddruštvena vaja članic

 

PGD Dolga vas-Kočevje, PGD Livold, PGD Vas-Fara,

PGD Klinja vas, PGD Šalka vas in PGD Mahovnik

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                                               

PGD Kočevska Reka,                     PGD Vas-Fara, PGD Morava                      

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                       

 

PGD Šalka vas, PGD Koprivnik-Kočevje, PGD Klinja vas, PGD Kočevje

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                                              

PGD Dolga vas-Kočevje, PGD Livold in PGD Mozelj

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja  

PGD Stara Cerkev, PGD Ložine, PGD Mahovnik

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja  

PGD Predgrad in  PGD Stari trg

oktober

Mednarodna taktična gasilska vaja (možna lokacija Osilnica)                     

GZ Kočevje, PGD Vas-Fara, PGD Osilnica in PGD Kočevje, DVD Brod na Kupi, DVD Plešce, DVD Delnice

oktober

Osrednja taktična gasilska vaja v GZ Kočevje         (javna ustanova- OŠ, vrtec, zdravstveni dom),

Poudarek: Notranji napadi (IDA), uporaba lestev

GZ Kočevje, PGD Kočevje, PGD Mahovnik, PGD LIK Kočevje, PGD Stara Cerkev, PGD Ložine, PGD Klinja vas, PGD Šalka vas, PGD Koprivnik, PGD Dolga vas, PGD Livold in PGD Mozelj

 •  
 1. TEKOČE NALOGE

 

 • Udeležba na Regijski svečanosti ob Dnevu CZ
 • Udeležba na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ
 • Kviz mladine GZ Kočevje
 • Regijski kviz mladine
 • Udeležba na plenumu GZS
 • Državni kviz mladine
 • Nadaljevalni tečaj za gasilca
 • Posvet članic v GZ Kočevje
 • Udeležba PGD na prostovoljni delovni akciji Očistimo Kočevsko 2016
 • Skupščina GZ Kočevje
 • Posvet predsednikov in poveljnikov PGD v GZ Kočevje
 • Florjanova maša v župnijski cerkvi v Kočevju
 • Tekmovanje GZ Kočevje v balinanju
 • Udeležba na regijskem preverjanju enot PP CZ
 • Tekmovanje GZ Kočevje v orientaciji za gasilsko mladino
 • Udeležba na medobčinskem tekmovanju v Stranski vasi, GZ Semič
 • Pohod članic v spomin na mladinsko gasilsko olimpijado v Kočevju
 • Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda
 • Udeležba na mednarodnem gasilskem tekmovanju članov in članic B za memorial Gorana Gašparca-Pupina v Delnicah-RH
 • Strokovna ekskurzija za gasilske veterane in veteranke
 • Preverjanje operativne pripravljenosti PGD – tehnični dan GZ Kočevje
 • Udeležba na tekmovanju GEŠP« tehnično reševanje ob prometnih nesrečah « v Postojni
 • Udeležba na mednarodnem mladinskem gasilskem tekmovanju za memorial Marjana Majetiča v Plešcah-RH
 • Taktične operativne vaje PGD in GZ v mesecu požarne varnosti
 • Srečanje organov GZ Kočevje

 

 

Koledar

torek
25
Po To Sr Če Pe So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30